1113 София, ул. "E. Багряна" 1, ет. 4, тел. +359 2 971 4315, E-mail: info@iis.bg

Актуални Проекти


Развой на продукти за немския пазар: 

  •  IKOL®‐KFZ    - дейности за регистрация на превозни средства;
  •  i‐KFZ     интернет достъп до регистрация на превозни средства;
  •  IKOL®‐FS    - издаване на свидетелства за управление на МПС; 
  •  OWI-BAG    - регулаторни нарушения  в професионалния транспорт;
  •  IKOL®‐eAKTE   -архивна система. 

  © 2022 Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД