1113 София, ул. "E. Багряна" 1, ет. 4, тел. +359 2 971 4315, E-mail: info@iis.bg
Галерия

За нас


„ИИС Интернешънъл Информейшън Системс“ ЕООД стартира дейността си през 2000-ната година  под името  „ИИС Интегрейтид Информейшън Системс“ ЕООД. 

Обслужваме германската държавна администрация, развивайки съвкупност от софтуерни продукти, улесняващи работата в нея.


Дейността на компанията е РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ, ВНОС И ИЗНОС НА СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ ПРОДУКТИ, УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННАТА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНО - И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.

 


Технологиите, с които най-често оперира компанията при изграждането на своите софтуерни продукти, са:


Eзици за програмиране:


  • C++
  • Java
  • Cobol
  • C#

 

Бази данни:


  • MySQL
  • Oracle

 

Операционни системи:


  • Linux
  • Windows

© 2022 Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД