Задавали ли сте си въпроса  кой стои зад ИИС Интернешънъл Информейшън Системс?

Тук можете да намерите отговора.

Нашата компания е част от група, която в своята съвкупност предоставя широка гама от услуги за обществения сектор и редица индустриални клиенти.

ИИС е директно дъщерно дружество на @Unternehmensberatung H&D GmbH в Мюнхен. H&D е специализирана в проектирането и разработването на иновативни софтуерни решения за своите клиенти и отлични консултантски услуги, включително моделиране на бизнес процеси и управление на проекти. От 1986 г. H&D изгражда своята експертиза, работейки с разнообразен набор от клиенти в публичния сектор. Фирмата се намира в Мюнхен с дъщерни дружества в Мадрид и София. H&D е част от групата AKDB.

От основаването си през 1971 г. @AKDB разработва пълна гама от решения за дигитализация на общини и публични институции. Това включва разработка на софтуер, ИТ сигурност, консултации и обучение. Спектърът от ИТ услуги варира от решения SAAS, предоставени в сертифицирани от BSI AKDB центрове за данни за всички отдели на публичната администрация през различни услуги като граждански регистър на провинция Бавария, адресна регистрация до напълно управлявани ИТ среди.