Ein Unternehmen der


“Kein­er muss mehr aufs Amt”!

Станете част от водеща немска компания за разработка на  софтуер за публичната администрация.

ИИС Интернешънъл Информейшън Системс  работи в тясно сътрудничество със своята фирма-майка AKDB, оперираща като публична институция в Бавария, Германия.

Иновативна работна култура за твoето професионално израстване.

Вижте отворените позиции за София

Ние дигитализираме  публичната администрация на германската държава — софтуер за: управление на финанси, човешки ресурси, граждански регистър, обществени услуги, интелигентни градове, околна среда…

AKDB , компанията майка на ИИС Интернешънъл Информейшън Системс, се фокусира върху разработването на приложения за общности, региони и общини в германската публична администрация от създаването си през 1971 г. Сега компанията е лидер по пазарен дял в Германия на всички дигитални услуги, предлагани на публичния сектор.

Отличаваме се с иновативността на  приложенията ни  за финансово управление, управление на персонала и управление на процеси на всички нива на публичната администрация. ИИС Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД  е дъщерно дружество наред с това на ИТ консултантската фирма  Unternehmens­ber­atung H&D GmbH .

Вече 50 години не спираме да се развиваме. Повече от 1000 служители и 4700 клиенти. Сега, в България, искаме да продължим да растем с вас. Искаме да сте част от нашите проекти. Разгледайте нашите предложения за работа и ни изпратете вашето CV. Израствайте професионално в компания, която има подкрепата на германската публична администрация.

iis_logo_120

Повече от 50 години иновации за публичния сектор.

В ИИС Интернешънъл Информейшън Системс ние търсим хора с талант и ентусиазъм като вас.

Цялостна услуга, от идеята за дигиталния продукт до внедряването и еволюцията му.

Пълен процес на поддръжка на клиенти, подкрепен от дългогодишно взаимодействие  с голям брой специализирани фирми в публичния сектор. Основни услуги:

Корпоративна култура

Стойността на една ангажирана компания

Ние предлагаме на всеки, който цени работата в екип отлични възможности за развитие. Работим по устойчив модел на персонална отговорност  вместо да разчитаме на йерархии. Гъвкави сме, като съчетаваме работния ден в офиса с работа от вкъщи.

От предложенията ни  за работа

You will par­tic­i­pate in the cre­ation of the sub­sidiary in Sofia and you will be part of the devel­op­ment team for the pay­roll sys­tem for munic­i­pal­i­ties and min­istries in Germany.

You will par­tic­i­pate in the cre­ation of the sub­sidiary in Sofia and you will be part of the user expe­ri­ance team for the design of the com­pa­ny’s ERP in Germany.

You will par­tic­i­pate in the cre­ation of the sub­sidiary in Sofia and you will be part of the devel­op­ment team for the pro­gram­ming of the com­pa­ny’s ERP in Germany.

Изпратете вашата кандидатура СЕГА

Прикачете вашето CV на английски или немски език