Политика за поверителност

Основна информация за защита на данните
Отговорност: IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems Ltd.,
Предназначение: Адресирайте заявката си.
Легитимиране: Сключване на договор и съгласие на заинтересованата страна.
Получатели: Никакви данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен по законово задължение.
Права: Имате право на достъп, коригиране и изтриване на данните, както и други права, посочени в допълнителната информация, които можете да упражните, като се свържете с  ИИС Международни информационни системи ООД, ул. Елисавета Багряна 1, ет. 4, София 1113, България.

ОБЩ:
За целите на разпоредбите на Европейския регламент за защита на данните UE2016/679 от 27 април (RGPD), в Основен закон 3/2018 от 5 декември относно защитата на личните данни и гарантирането на цифровите права (LOPDGDD) и останалата част от действащите национални разпоредби, Bufete Zulue­ta Abo­ga­dos CB, ви информира, че спазва напълно действащото законодателство относно защитата на личните данни и ангажиментите за поверителност, присъщи на дейността му.
IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems ви информира за съществуването на система за обработка на информация, собственост на IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems, за целите на управление, комуникация и информация. Гореспоменатата система е описана в съответния Запис на дейностите по обработка, до който потребителят има достъп, за да провери статуса на своите данни.

АДРЕС ЗА КОНТАКТ:

Този уебсайт се управлява от IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems, регистрирана по българското законодателство, ТЕЛЕФОН: 02/97143–15 E‑MAIL: atanas.gavrilov@iis.bg Системата за обработка на създадената информация се намира в седалището, което е установено за целите на това Правно съобщение в IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems, ул. Елисавета Багряна 1, ет. 4, София 1113, България; под надзора и контрола на IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems, който поема отговорността за приемането на мерки за сигурност от технически и организационен характер за защита на поверителността и целостта на информацията, в съответствие с разпоредбите на Европейския регламент за защита на данните EU 2016/ 679 от 27 април на Парламента и Съвета;