В началото на месец юли имахме посещение в рамките на което  проведохме редица интересни разговори с нашите гости от Телекомпютър ГмбХ. Когато работите с клиентите-партньори на едно ниво е винаги по-лесно и плодотворно. Беше много важно да получим визията за развитието на нашите продуктит за следващите 5 години и да дискутираме начините за постигането ѝ.
Благодарим ви Roy Barthel и Michael Fritsch!