Устойчивостта и зелените ИТ се превърнаха в неразделна част от стратегията на AKDB в изпълнение на политиката на компанията за социална отговорност.

До 2025 г. AKDB иска да стане CO2 неутрална по отношение на преките си емисии. Предпоставките за това са преминаване към 100 процента зелено електричество, което вече е налице, и бъдещото разширяване на фотоволтаичните системи във всички  сгради собственост на и ползвани от AKDB.

Във всички фирмени локации се извършва подготовка за приспособяване на инфраструктура с цел възможност за зареждане на електрически автомобили за служители и посетители. Автопаркът на AKDB постепенно преминава към хибридни или изцяло електрически превозни средства.

С цел допълнително намаляване на вредните за климата емисии, AKDB преминава от отоплителни системи с изкопаеми горива към централно отопление, захранвано с геотермална енергия, ще модернизира съществуващите отоплителни системи и ще премине към LED осветление в цялата компания.