На 10.02 се състоя в електронна среда поредната среща на представителите на фирмите в групата на AKDB – family@akdb. Срещата се проведе под мотото – „Цялото е повече от сумата на съставните си части“.

На тази среща участниците имаха възможност да представят услугите на своите фирми и техния принос в общата екосистема за създаване на едно всеобхватно електронно управление. Чрез платформата за виртуални срещи gather.town участниците имаха възможност да обменят ценна информация помежду си в среда близка до реалната. Бяха дискутирани технологичните възможности за изграждане на електронно управление, постигане на екологичните норми  и начините за реализация на тези проекти посредством привличане на  външно финансиране.

Сбирката може да се определи като поредното силно доказателство за това, че посредством възможностите на модерните телекомуникационните технологии се постига интеракция покриваща възможностите поне  на 99% в сравнение с една реална конференция.

Накрая всички се обединиха около идеята че при такъв конгломерат от фирми в групата, всяка от които покрива широк набор от технологични услуги – от събирането на сурови данни IoT през създаване на софтуер за управление на процеси, облачни услуги до изкуствен интелект, заложените цели във визията „Никой не трябва да се реди повече на гише“ са напълно постижими в зададените времеви граници.

Пожелаваме успех на взелите участие и искрено се надяваме че при следващата ни среща конкретни реализации ще са  намерили своето заслужено място на слайдовете на презентаторите.

Повече информация.