Тренд 1: Автоматизация

Няма значение дали става дума за автоматично нотификация за предстояща нужда от удължаване на паспорта, или за автоматично плащане на социалните помощи за дете. Проактивните услуги изглежда са бъдещето. Администрацията все повече ще може да обработва и анализира данни за гражданите и да извлича препоръки за действия от тях. По този начин предлаганите услуги могат да бъдат персонализирани към отделния гражданин, но също ще могат да се разпознават и тенденции: например демографско развитие. Всичко това изисква интелигентно управление на големи количества данни – и по този начин използването на изкуствен интелект или интелигентна автоматизация на процеси.

Тенденция 2: Решения за интелигентен град иместно управление

Да се пестят ресурси. Кой ли би бил против това? Общините могат да пестят енергия и преди всичко да действат устойчиво, като контролират осветлението на паркингите, ако е необходимо. Или като се прави проверка на консумацията на пътна сол при снежни условия. Поддръжката на улици, зелени площи или извозването на боклука — всички тези общински услуги биват подкрепяни във все по-висока степен от решения за интелигентен град и общност: Сензори събират данни и ги препращат към централна платформа в общината. Там те биват оценявани на на тази база се вземат решения. Конкретно: ако превозни средства обезопасяващи улиците зимно време записват дигитално маршрутите си, по които са минали, то дублиращите се пътувания ще се избягват. Ако сензорите измерват концентрацията на CO2, бързо могат да се предприемат мерки за противодействие. И ако рано се отчете слабо място във водопроводната мрежа, могат да се предприемат мерки за противодействие, преди щетите да станат огромни. Любопитен страничен ефект: Събраните данни могат да бъдат предоставени на гражданите, ако е необходимо, съгласно принципа на отворените данни.

Тенденция 3: Облачни решения

Спестявате си разходи от поддържане актуална своя собствена ИТ-инфраструктура, защитени сте срещу кибер атаки и разполагате с уеб достъп до софтуер без инсталиране. Това са само част от причините, поради които общинските администрации все по-често решават да изнесат своите IT-системи в облака (Германия). Тъй като нарастващият поток от данни прави управлението на общинска ИТ инфраструктура по-сложно и рисковано, общинските власти ще се обърнат към предложения за аутсорсинг. Предоставянето на стандартизирани онлайн услуги от държавните институции, ще бъде базирано на облачни технологии като SaaS. През октомври 2021 г. федералните провинции на Германия изискаха чрез едно единно свое писмено становище: „Модерната държавна администрация действа компетентно, бързо и точно. Използват се най-новите технологии, които способстват за бързотоо и лесно анализиране на наличните данни, за да вземе възможно най-добрите решения за гражданите и използва подходящи продукти от висок клас за това. Всичко това не е възможно без облачни изчисления. Спешно се нуждаем от собствен облак за нуждите на държавната администрация с по-сигурни вериги за доставки.”

Тенденция 4: Софтуер с отворен код

Софтуерът с отворен код се популяризира в Германия и Европа. В Германия федералното правителство също се е ангажирало с проекта с отворен код. Надеждата: По-малко зависимост от големи ИТ компании, повече дигитален суверенитет в Германия и Европа, по-бързи цикли на иновации, оптимална повторна употреба и по-голяма съвместимост със съществуващите процеси. Тъй като решенията с отворен код имат отворени интерфейси, е възможен обмен на данни с по-малко технически усилия. Надеждата е, че това ще насърчи конкуренцията между ИТ компаниите. В полза на местните власти — и за по-добро обслужване на гражданите.

Тенденция 5: Дигитални близнаци

Как се променя розата на ветровете, при добавяне на нови сграда в градската среда? Как процедираме с намерена на бомба в гъсто населени райони? Как да управлявате транспортните потоци, за да избегнете задръствания? Кои сгради са наводнени при наводнение? Къде се образуват градските топлинни острови и къде има най-голям потенциал за добиване на слънчева енергия? Отговорите на тези въпроси стават все по-важни, особено по отношение на опазването на климата и устойчивото общинско развитие. За това са необходими надеждни прогнози. И това е възможно чрез прецизни симулации. И така ще се създават все повече дигитални близнаци на градове, но и на средни по големинаобщини, за да се идентифицират потенциали за развитие или да се оценят опасности. Основата са 3D модели на градове, чрез които хората в общините натоварени да вземат решения ще могат да извършват симулации и анализи.

По материали от akdb.de